Veri Biliminde Yapay Zeka Devrimi ile Yeni Ortaya Çıkan Meslekler

Estimated read time 7 min read

Veri bilimi alanı, yapay zekanın (YZ) yeni nesil üretici teknolojilerinin ortaya çıkması ve entegre edilmesiyle önemli bir dönüşüm yaşıyor. Bu gelişmeler, mevcut iş pozisyonlarını iyileştirirken tamamen yeni mesleklerin doğmasına da zemin hazırlıyor. Bu rapor, yapay zeka devriminin tetiklediği veri bilimi alanındaki yeni rolleri derinlemesine inceliyor. Değişen pazarda ihtiyaç duyulan yetenekleri ve fırsatları kapsamlı bir şekilde analiz ediyor.

Yeni Ortaya Çıkan Meslekler:

 • Yapay Zeka Komut Mühendisi : Yapay Zeka Komut Mühendisleri, yapay zeka uygulamalarına belirli ve istenilen çıktılar üretmeleri için yönlendirme komutları oluşturma konusunda uzmandır. Bu uzmanlar, yapay zeka modellerinin verimliliğini ve etkinliğini optimize etmede kritik bir rol oynayarak, özel olarak oluşturulmuş yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe yoğun olarak dayanan sektörler için vazgeçilmezdir. Uzmanlıkları, hem insan dilinin nüanslarını hem de yapay zeka sistemlerinin teknik yönlerini anlamaktan geçer.
 • Generative Tasarım Uzmanı: Generative Tasarım Uzmanı rolü, mimari, ürün tasarımı ve mühendislik gibi çeşitli alanlarda optimal tasarımlar elde etmek için yapay zekayı kullanmaya odaklanan profesyoneller ile yaratıcılığın ve yapay zekanın kesişme noktasında ortaya çıkar. Yapay zekanın çok sayıda tasarım yinelemesi oluşturma yeteneğini kullanarak en iyi seçenekleri seçer ve iyileştirirler. Bu rol, sanatsal hassasiyetin ve teknik yetkinliğin bir karışımını gerektirir.
 • Yapay Zeka Input-Output Yöneticisi: Yapay Zeka Input-Output Yöneticisinin stratejik rolü, generative yapay zeka sistemlerine beslenen verileri ve ardından gelen çıktıları yönetmek açısından kritik öneme sahiptir. Bu pozisyon, veri gizliliğini koruma ve yapay zeka yanlılığını azaltmaya büyük önem verir, yapay zeka sistemlerinin etik ve yasal sınırlar içinde çalışmasını sağlar. Bu rol, veri yönetimi ve yapay zeka algoritmaları hakkında kapsamlı bir anlayış gerektirir.
 • Yapay Zeka İçerik Denetçisi: Yapay Zeka (YZ) İçerik Denetçileri, yapay zeka tarafından üretilen içeriğin kalitesini, doğruluğunu ve uygunluğunu değerlendirmekten sorumludur. Bu rol, yapay zeka uygulamalarında güveni ve bütünlüğü korumak için gereklidir, çünkü insan gözetimi, yapay zekanın kaçırabileceği hataları veya önyargıları yakalamada önemlidir. Bu profesyoneller, yapay zeka tarafından oluşturulan içerik son kullanıcıya ulaşmadan önceki son kontrol noktası olarak hizmet eder.
 • Yapay Zeka Eğitmeni: Yapay Zeka Eğitmenleri, yapay zeka modellerine, çıktılarının doğruluğunu ve alaka düzeyini sağlamak için öğretmek ve onları geliştirmekle sorumludur. Büyük veri kümeleriyle çalışırlar ve yapay zeka sistemlerini sürekli olarak iyileştirmek için makine öğrenimi tekniklerini kullanırlar. Bu rol, yapay zeka yeteneklerinin sürekli gelişimi için hayati önem taşır ve hem teknik uzmanlık hem de belirli uygulama alanına ilişkin derin bir anlayış gerektirir.
 • Yapay Zeka Bakım Mühendisi: Yapay Zeka Bakım Mühendisleri, yapay zeka modellerinin ve sistemlerinin güncel tutulmasını sağlamak ve herhangi bir sorunu gidermekle görevlidir. Çalışmaları, düzenli güncellemeleri gerçekleştirmeyi, sistem performansını izlemeyi ve operasyonel zorluklara yanıt vermeyi içerir. Yapay Zeka Bakım Mühendisinin yazılım mühendisliği ve yapay zeka model yönetimi konusunda güçlü bir geçmişe sahip olması gerekir.
 • Yapay Zeka Güvenlik Uzmanı: Yapay Zeka Güvenlik Uzmanları, kötü amaçlı yapay zeka destekli tehditlere karşı savunmaya odaklanır ve bu tür tehditleri azaltmak için yapay zekayı kullanma stratejileri geliştirir. Siber güvenlik alanında savunma rolü oynarlar ve yapay zeka teknolojileri ve siber tehditlerin gelişen doğası hakkında derin bir anlayış gerektirir.
 • Yapay Zeka Okuryazarlık Eğitmeni: Yapay Zeka Okuryazarlık Eğitmenleri, bireylere yapay zekanın çalışma prensipleri, faydaları ve zorlukları hakkında bilgi vermekle görevlidir. Bu eğitim rolü, yapay zeka teknolojileri ile verimli ve sorumlu bir şekilde etkileşime girebilen ve geliştiren bilgili bir işgücü oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Bu rol, sadece yapay zeka alanında uzmanlığı değil, aynı zamanda karmaşık kavramları erişilebilir bir şekilde aktarmak için pedagojik becerileri de gerektirir.
 • Yapay Zeka Etik Uzmanı/Etik Yetkilisi: Yapay Zeka Etik Uzmanları veya Etik Yetkilileri, yapay zeka sistemlerinin etik bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılmasına rehberlik eden profesyonellerdir. Yapay zekanın toplumsal olarak sorumlu bir şekilde uygulanması için rehberlik ilkeleri oluşturarak teknolojinin toplumsal değerler ve normlarla uyumlu olmasını sağlarlar. Bu rol, teknik bilgi, etik akıl yürütme ve politika anlayışının benzersiz bir kombinasyonunu gerektirir.
 • Yapay Zeka Uyum Yöneticisi/Yetkilisi: Yapay Zeka Uyum Yöneticileri veya Yetkilileri, yapay zeka uygulamalarının etik ilkeler ve yasal çerçevelere uymasını sağlar. Yapay zeka teknolojisi ile yasal düzenlemeler arasındaki boşluğu doldurarak, kuruluşların meşruiyetini koruması ve yasal cezaları önlemesi için kritik öneme sahiptir. Bu rol, hukuk, etik ve yapay zeka teknolojileri alanlarında uzmanlığı gerektirir.
 • Yapay Zeka Kişilik Tasarımcısı: Yapay Zeka Kişilik Tasarımcıları, yapay zeka araçları için ilgi çekici ve insan benzeri kişilikler oluştururlar. Çalışmaları, yapay zeka uygulamalarını birbirinden ayırmak ve etkileşimleri daha doğal ve kişilikleştirilmiş hale getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmek için merkezidir. Bu yaratıcı rol, psikoloji, kullanıcı deneyimi tasarımı ve yapay zeka geliştirme unsurlarını bir araya getirir.
 • Özel Yapay Zeka Çözüm Geliştiricisi: Özel Yapay Zeka Çözüm Geliştiricileri, belirli sektör ihtiyaçlarına veya zorluklarına göre özel olarak uyarlanmış yapay zeka modelleri oluşturmaya odaklanır. Müşterilerle yakından çalışarak, benzersiz gereksinimlerini anlayarak yenilik ve verimliliği artıran yapay zeka çözümleri sunarlar. Bu rol, hem yapay zeka teknolojileri hem de belirli sektör bağlamı hakkında derin bir anlayış gerektirir.


Generative Yapay Zekanın Veri Bilimi Mesleklerine Etkisi

Generative Yapay Zekanın (Generative AI) yaygınlaşması, Veri Bilimi alanında önemli fırsatlar yaratmıştır. LinkedIn’e göre, 2022 yılında Hindistan’da generative yapay zeka yatırımları 12 katına çıkmış, bu da teknolojinin giderek artan önemini işaret etmektedir. Sonuç olarak, Veri Bilimcileri, Veri Analistleri, Veri Mühendisleri, Veri Mimarları, İş Zekası Mühendisleri ve Makine Öğrenmesi Mühendisleri gibi Veri Bilimi profesyonellerine yüksek talep vardır. Bu roller, generative yapay zeka uygulamalarını da kapsayacak şekilde genişlemektedir.

Aranan beceriler arasında geleneksel veri bilimi yetkinlikleriyle birlikte ChatGPT gibi generative yapay zeka teknolojilerinde uzmanlık da yer almaktadır. Sağlık, wellness ve fitness, ulaşım/lojistik/tedarik zinciri, sigorta, fintech, e-ticaret ve SaaS dahil olmak üzere sektörlerde doğal dil işleme, metin madenciliği, müşteri analitiği, risk analitiği, dolandırıcılık analitiği ve siber güvenlik alanlarında yetkinlik özellikle değerlidir.

Bu profesyonellere olan küresel talebin altını, yetenek zengini bölgelerde faaliyet göstermek isteyen çok uluslu şirketler çizmektedir. Hindistan gibi bölgeler, değer yaratma ve inovasyon potansiyelinden yararlanmak için bu talebi karşılamaktadır. Generative yapay zeka çağında Veri Bilimi kariyerleri, hem kariyerlerinin başında olan hem de tecrübeli uzmanlar için çok büyük bir potansiyel barındırmaktadır.

Sonuç

Generative Yapay Zekanın yükselişi, Veri Bilimi alanında, her biri kendine özgü beceri ve sorumluluklara sahip yeni mesleklerin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Bu roller, yapay zeka yeteneklerini yönlendirmek, iyileştirmek, yorumlamak ve farklı sektörlere entegre etmek açısından kritik öneme sahiptir. Teknoloji bazı işleri modası geçmiş hale getirse de aynı zamanda yeni istihdam ve kariyer gelişimi yolları açmaktadır. Farklı sektörlerdeki işletmeler, verinin ve yapay zekanın dönüştürücü gücünü giderek daha fazla fark ettikçe, veri profesyonelleri için fırsatlar katlanarak artacaktır.

batikan

Bilgisayar Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi, teknolojinin engin ve dalgalı sularında sörf yapmayı seven ve bunu uzmanlık haline getirmeye çalışan birisi. Aynı zamanda yarı-profesyonel bir vücut geliştirmeci ve motosiklet kullanıcısı.

More From Author

+ There are no comments

Add yours