Dart’ta Değişkenler ve Veri Tipleri: Detaylı Bir Keşif

Estimated read time 4 min read

Google’ın açık kaynaklı, genel amaçlı programlama dili olan Dart, programlama topluluğunda yavaş yavaş ilgi görmeye başladı. Flutter framework’ünde kullanılan ana dildir ve tek bir kod tabanından Android, iOS, web ve masaüstü için yüksek performanslı, çarpıcı uygulamaların geliştirilmesini sağlar. Dart yolculuğuna yeni başlayanlar için değişkenleri ve veri türlerini anlamak önemlidir. Bu yazı, Dart dilinin bu temel bileşenlerine derinlemesine bir bakış sunuyor.

Dart Değişkenleri: Temel Bilgiler

Her bilgisayar dilinde olduğu gibi Dart’ta da değişken, bellekte değerlerin saklandığı isimlendirilmiş bir alandır. Değişkenin adı, kodunuzda saklanan bu değerlere ulaşmak için kullandığınız bir referanstır.

Dart’ta bir değişkeni şu şekilde tanımlayabilirsiniz:

var isim = 'Batikan DEMIRCI';

Bu durumda, ‘isim’ değişkendir ve ‘Batikan DEMIRCI’ tuttuğu öğedir. var anahtar sözcüğü Dart’a bir değişken bildirdiğinizi söyler ve Dart verilen değere göre değişkenin türünü varsayacaktır.

Dart ayrıca bildirim sırasında değişkenin tipinin açıkça tanımlanmasını da destekler:

String isim = 'Batikan DEMIRCI';

Burada, String değişkenin türüdür ve ismin yalnızca String verilerini tutabilmesini sağlar.

Dart Veri Türleri

Dart statik olarak tiplendirilmiş bir dildir, yani değişkenler her zaman belirli bir veri tipine sahiptir. Dart, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilecek çeşitli yerleşik veri türlerine sahiptir:

1.Number

Dart’taki sayı veri tipleri sayısal değişmezleri tanımlamak için kullanılır. Sayı türleri iki kategoriye ayrılır:

  • int: Tamsayı değerlerini (yani ondalık olmayan sayıları) temsil eder. Örnek: int yas = 25;
  • double: Çift hassasiyetli kayan noktalı sayıları temsil eder (yani, ondalık noktası olan sayılar). Örnek: double pi = 3.14;

2.String

Dart’ta bir String bir dizi karakteri temsil eder. Stringler tek ya da çift tırnak kullanılarak belirtilir. Örnek olarak:

String welcome = ‘Hello, World!’; veya String welcome2 = “Hello, World!”;

3.Boolean

Dart’taki bool veri türü Boolean değerlerini yansıtır: true ve false. Bunlar genellikle koşul kontrollerinde kullanılır. Örnek: bool isOpen = false;

4.List

Dart’ta bir Liste, sıralanmış bir grup şeydir. Liste veri tipi diğer dillerdeki listelere benzer. Dart listeleri belirli bir türde olabilir veya farklı türde şeyler içerebilir. Örnek List sayilar = [1, 2, 3, 4, 5];

5.Map

Harita veri türü, bir değerler koleksiyonunu anahtar-değer(key-value) çiftleri olarak gösterir. Bir Dart Haritasındaki her değerin kendisiyle bağlantılı benzersiz bir anahtarı(key) vardır. Haritalar Python’daki sözlüklere veya JavaScript’teki nesnelere benzer. Örnek Map meyveSepeti = {‘elmalar’: 5, ‘muz’: 10};

6.Runes ve Symbols

Runes ve Symbols Dart’taki daha karmaşık olan veri türleridir. Runes bir dizideki Unicode karakterleri ifade etmek için kullanılırken, Symbols bir Dart programında tanımlanan bir tanımlayıcıya atıfta bulunmak için kullanılır.

‘dynamic’ Veri Tipi

Dart ayrıca, çalışma zamanında türünü değiştirebilen bir değişken oluşturmak için özel bir anahtar kelime olan dynamic’i de sunar. Bununla birlikte, bu yöntem statik olarak yazılan bir dilin avantajlarına aykırıdır, bu nedenle en iyisi idareli kullanmaktır. Örnek: dynamic x = 20; x = ‘Twenty’;

Final ve const Anahtar Kelimeleri

Dart, atandıktan sonra değerleri değişmeyecek değişkenleri bildirmek için final ve const anahtar sözcüklerini verir:

  • final: Bir final değişkeni yalnızca bir kez atanabilir ve görüntülendiğinde başlatılır. Örnek: final String welcome = ‘Merhaba’;
  • const: Sabit bir değişken otomatik olarak finaldir, ancak bir derleme zamanı sabitidir. Yani, derleme sırasında başlatılır ve her zaman aynı sayıyı alır. Örnek: const double pi = 3.14;

Sonuç

Dart ile etkili bir şekilde çalışmak için değişkenler ve veri tipleri hakkında sağlam bir bilgiye sahip olmak esastır. Sayılar ve dizelerden listeler ve maplere gibi daha karmaşık yapılara kadar bu parçalar Dart uygulamalarınızın yapı taşlarını oluşturur.

Dart’ın açıklık ve basitliğe odaklanması, güçlü güçleriyle birleştiğinde onu hem yeni hem de deneyimli geliştiriciler için ödüllendirici bir seçim haline getirir. Bu çok yönlü dili incelemeye devam ettikçe, verimli, yüksek performanslı uygulamalar oluşturmanıza yardımcı olabilecek daha heyecan verici özellikleri ortaya çıkaracaksınız.

batikan

Bilgisayar Mühendisliği 4.Sınıf Öğrencisi, teknolojinin engin ve dalgalı sularında sörf yapmayı seven ve bunu uzmanlık haline getirmeye çalışan birisi. Aynı zamanda yarı-profesyonel bir vücut geliştirmeci ve motosiklet kullanıcısı.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours